ที่อยู่:ี่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่
โทร. : 0957088859
โทร. : 0957088859

วิดีโอเกี่ยวกับเรา

Excellent mechanical T shape frame structure, main bottom frame was whollymilled by German imported 6 meter planer type milling machine, which error isonly less than 0.05mm. From sale-business to manufacture, TAIMES service team gradually accumulates the experience for decades. Nearly 15 years Oversea service experience, whether in China or oversea market,TAIMES team can rapidly response to clients and solve the problem immediately. Products are carrier of making profit. High-quality product is the powerful guarantee of profit and the basic of manufacturer. LOLY company has enough confident in supplying the high-quality and stable inkjet printer.

t21.jpg

Excellent mechanical T shape frame structure, main bottom frame was whollymilled by German imported 6 meter planer type milling machine, which error isonly less than 0.05mm. From sale-business to manufacture, TAIMES service team gradually accumulates the experience for decades. Nearly 15 years Oversea service experience, whether in China or oversea market,TAIMES team can rapidly response to clients and solve the problem immediately. Products are carrier of making profit. High-quality product is the powerful guarantee of profit and the basic of manufacturer. LOLY company has enough confident in supplying the high-quality and stable inkjet printer.

บ้าน | เครื่องพิมพ | | เครื่องแกะสลัก | | อุปกรณ์อุตสาหกรรม | | หมึก | | อุปกรณ์เสริม | | วิดีโอเกี่ยวกับเรา |

โทรศัพท์: 40-100-100
แฟกซ์: 400-100-1100
อีเมล: 400-100-1100@163.com
ที่อยู่: ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่